0931337944

Chuyên mục: Khuyến mãi

  • Bê tông Holcim – Bê tông tươi Holcim

    ​ Bê tông Holcim Holcim Việt Nam, tiền thân là Công Ty Xi Măng Sao Mai được thành lập vào tháng 2 năm 1994 là công ty liên doanh giữa tập đoàn Holcim và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nay là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Tháng 8 năm