0931337944

Thẻ: thế giới bê tông

  • Giới thiệu về Công ty THẾ GIỚI BÊ TÔNG

    GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY : Kể từ ngày 11/01/2007 Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Chúng ta gia nhập vào môi trường thương mại rộng lớn của thế giới. Nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đón nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Kể từ đó, nhiều tập đoàn